(Видео)Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония

В Кюстендил се проведе информационна кампания по втората покана от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси относно разработването на идеи и предложения за проекти и изискванията към кандидатите за подаване на документи.