(Видео)Санираните блокове в програма за разделно сметосъбиране

Наредба позволява жилищните блокове получили безвъзмездна финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност или Оперативна програма „Региони в растеж“ да придобият стопанисване и управление на прилежащите части към жилищните блокове.

Предстои Община Кюстендил да подпише и програма за управление на отпадъците с Екобулпак. Тази програма е насочена към етажната собственост на всички блокове, които са получили безвъзмездна финансова помощ.