(Видео)„Световъртеж“ на кюстендилска сцена

Общинският драматичен театър в Кюстендил представи комедийния сп ектакъл “Световъртеж” от ЖанЖак Брикер и Морис Ласег. Постановката,в която участва трупата на театъра за пореден път се играе при изключит елен зрителски интерес.