(Видео)Седем населени места на територията на община Кюстендил са с режим на водостнабдяване

Седем населени места на територията на община Кюстендил са с режим на водоснабдяване-съобщиха от Кюстендилска вода.Към този момент режим в град Кюстендил не се очаква.