(Видео)Танцовият състав към читалище”Пробуда” с награда от Международен фолклорен фестивал

Танцовият състав към читалище”Пробуда” спечели специалната награда от Международния фестивал за изворен фолклор “Тодорица 2018”.Събитието се проведе на 24 февруари в град Свети Николе,Македония.