(Видео)Три нови социални услуги за деца,младежи и родители ще предложи община Кюстендил

Нови социални услуги за деца, младежи и родители ще бъдат създадени по проект в Кюстендил. По него ще бъдат ремонтирани и оборудвани две сгради и построено ново преходно жилище за деца.