(Видео)Тротоари блокирани от храсти в Кюстендил

Улица“Александър Батенберг“ е в центъра на Кюстендил.На нея са разположени търговски обекти,заведения за обществено хранене,офиси на куриерски фирми и жилищни сгради.Оказва се че трасето предназначено за пешеходци е настлано с плочки,но отдавна никой не ги е виждал ,защото са потънали в трева и храсталаци.