(Видео)Училищата в община Кюстендил работят нормално и без затруднения

Училищата в община Кюстендил работят нормално и без затруднения. Нормално се извършва и организираното превозване на деца и ученици до средищните училища.