(Видео) Агенцията по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри

Агенция по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.