(Видео) Административен съд- Кюстендил представи годишен доклад за дейността на съда

Административен съд – Кюстендил представи годишния доклад за дейността на съда за 2017 година. На отчетното събрание присъстваха представители на Върховния административен съд, Окръжен съд, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура- Кюстендил.