(Видео) Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 20,40 лева,съобщават от Националната агенция по приходите.Размерът на здравните носки е обвързан с минималния осигурителен доход,който от началото на тази година е 510 лева.