(Видео) Българският семеен бит и уют е представен в изложбата “От раклата на баба”

Изложба “От раклата на баба” потапя посетителите й в уюта на българския дом отпреди десетки години. Автентичните предмети, служили в бита на българката, са подредени в народно читалище “Светлина” в с. Соволяно.