(Видео) Важни промени в Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление

Заявленията за отпускане на помощи за отопление вече ще се подават по настоящ адрес,а не както до сега- по постоянен. Обсъжда се и кооригиране на сумата,която се плучава като помощ от държавата. Тези и други съществени изменения, предстои да бъдат обсъдени,поради което приемът на молбите ще започне от 17 юли- съобщават от Дирекция “Социално подпомагане”- Кюстендил.