(Видео) Вандалска проява в рубриката “Вашата новина”

Част от бетоновите животински фигури, намиращи се в непосредствена близост до кооперативния пазар в Кюстендил,са съборени. За вандалската проява сигнализира зрител на ТВ Запад в рубриката ни “Вашата новина”.