(Видео) Все по-непознати и опасни наркотични вещества, алармират специалисти

Общинския съвет по наркотични вещества провежда ежедневни информационни срещи с ученици и прилага различни обучения,с цел превенция. Постоянно навлизат нови психоактивни вещества,които са изключително рискови и опасни,защото не са познати дори за медицината, посочиха специалисти. През ноември ще бъде поставен фокус и върху вредата от тютюнопушенето.