(Видео) В ЕГ „Д-р Петър Берон“, Кюстендил бе проведен Европейския ден на спорта

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил се включи активно в инициативата ,,Европейски ден на спорта в училище“. Дейностите в този ден се провеждат под формата на организиране на различни мероприятия-спортни състезания, танци, демонстрации, в които да бъдат включени ученици, преподаватели, родители и други участници.

Коментар