(Видео) В Кюстендил бяха отбелязани 140 години от рождението на акад. Йордан Захариев

Залата на читалище “Братство” събра представители на различни поколения,които отбелязоха 140-годишнината от рождението на кюстендилския академик Йордан Захариев.Организатор на събитието е Националното географско дружество в Кюстендил,като в него взеха участие група научни работници от Софийския университет и представители на Департамента по география към БАН.Акцент в изнесените доклади беше поставен върху етнографското богатство и фотографското наследство ,оставено от Йордан Захариев.