(Видео) В Кюстендил реализират проект “СТАРТ” за хора с увреждания

Сдружение “Партньори”-Кюстендил започва изпълнението на проект за хора с увреждания.
Водеща организация в международното партньорство е Спортно сдружение за хора с увреждания „Старт“, гр. Познан, Полша, а партньори в изпълнение на проекта са Сдружение „Партньори-Кюстендил“, България, Фондация „Здраве, социални дейности и образование“, гр. Сома, Турция и Сдружение „Бравура кооператива“, гр. Делчево, Македония.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания.Предвижда се това да стане чрез популяризиране на традиционни игри и спортни дисциплини, които да послужат като средство за повишаване на физическата активност.