(Видео) В Международния ден на доброволеца- пожар и евакуация от ЕГ”Д-р Петър Берон” в Кюстендил

С евакуация на учебно заведение беше отбелязан Международният ден на доброволеца. Учениците от ЕГ “Д-р Петър Берон” участваха в съвместното мероприятие на РСПБЗН и Доброволното формирование към община Кюстендил.