(Видео) В община Кюстендил вече действа план за противодействие на тероризма

В Кюстендил вече действа план за противодействие на тероризма, който е утвърден от кметът на община Кюстендил и е съгласуван със структурите, свързани с националната сигурност и защита на населението.