(Видео) В повечето общини от област Кюстендил се провеждат процедури по избор на фирма,която да почиства пътищата през зимата

Само 3 общини от територията на област Кюстендил са сключили договори с фирми- изпълнители, които да се грижат за поддържане на пътната мрежа през зимния период. В останалите 6 общини се провеждат процедури за избор на фирми, които да реагират при затруднена зимна обстановка.