(Видео) Дейците от читалище „Кирил и Методий – 1927 г.“, с. Долно село пресъздадоха обичая „Служба на домакин”

Читалище „Кирил и Методий – 1927 г.“ с. Долно село взе участие в Националния фестивал за народно творчество „Фолклорна магия“. Автентичната разработка на обичая „Служба на домакин” спечели на дейците от читалището специалния плакет на Регионалния център по време на фестивала „Фолклорна магия”.

Коментар