(Видео) Демонстрация: потушаване на огън и евакуация от сградата на НАП-Кюстендил

Горя сградата,в която се помещават няколко офиса, включително и Регионално управление на образованието и териториалната дирекция- Национална агенция по приходите в Кюстендил. Пожарът беше бързо потушен от служителите на РСПБЗН. Тази ситуация за радост беше само демонстрация във връзка със Седмицата на пожарната безопасност.