(Видео) Десето издание на “Панагия”- Въздигане на хляба в Кюстендил

Със замесването на богородични питки в граничкия манастир “Св.Лука” на 13 август ще започне отбелязването на културния форум “Панагия” в Кюстендил. Юбилейното издание ще продължи три дни  с богата и разнообразна празнична програма.