(Видео) Доброволното формирование към община Кюстендил допълва състава си

18-годишен младеж е последният одобрен кандидат за допълване състава на доброволното формирование към община Кюстендил. Това е третата подмяна от съществуването на доброволческия отряд. Предстои до края на годината 45-те членове да преминат обучение за долекарска помощ.