(Видео) До началото на декември бившите казарми в Кюстендил ще преминат в публична общинска собственост

До началото на месец декември бившето казармено поделение в Кюстендил ще бъде прехвърлено от публична държавна собственост към публична общинска собственост. Веднага след решението на Министерски съвет, ще бъде пристъпено към преговори с инвеститора.