(Видео) Ежемесечно над 10 молби за финансово подпомагане постъпват при Комисията по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика

Злокачествени заболявания, трайна безработица и липса на жилище,са най-често посочвани основания за финансово подпомагане, до постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика към община Кюстендил. Ежемесечно комисията разглежда над 10 молби. На последно проведената сесия в местния парламент, общинските съветници одобриха подпомагането по предложените шест случая на жители от общината.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments