(Видео) Екип ще проверява работата на снегопочистващата фирма в община Кюстендил

Екип на общинска администрация ще следи за работата на фирмата изпълнител ,ангажирана със снегопочисването на четвъртокласната пътна мрежа през зимата.Обект на проверките ще бъдат некачествено почистени участъци,съобщи експерта в отдел “Управление на кризи” към общината Ивайло Чалъков.