(Видео) Експерти съветваха земеделските производители от Кюстендилско

Експерти от Национална служба за съвети в земеделието и ОДБХ в Кюстендил запознаха земеделските стопани с новостите при употребата на продукти за растителна защита и с възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони.От тази година производителите могат да подават проектните предложения по електронен път.