(Видео) “Жени художнички” в картинната галерия в Кюстендил

Изложбата „Жени художнички“ беше представена в ХГ „Владимир Димитров -Майстора“ в Кюстендил. В нея са обединени различни творчески почерци, стилове, светоусещания и настроения на съвременните майсторки в изкуството- Виктория Георгиева, Златина Гонева- Байчева, Анна Топалова и Диляна Стоименова.