(ВИДЕО) Зам.Mинистърът на образованието Таня Михайлова връчи първа награда и приз „Училище без насилие и стереотипи определени от пола“ на Трето основно училище „Братя Миладинови“ – Гоце Делчев