(Видео) Заради инвеститорски интерес община Кюстендил иска собствеността на бившите казарми

Международна компания проявява интерес към терена на бившите казарми в Кюстендил.По тази причина община Кюстендил ще поиска придобиването на имота,който е държавна собственост и се стопанисва от Министерството на отбраната.