(Видео) Заседание за разпределяне на субсидии на читалища от територията на община Кюстендил

Проведе се заседание на Комисията за разпределяне на държавната и общинска субсидия на читалищата на територията на община Кюстендил. Стандартът тази година е завишен с близо 1 100 лева за една субсидирана бройка,а регистрираните читалища на територията на общината са 43.

Коментар