(Видео) Заседание на кметовете и кметските наместници от община Кюстендил

Готовността за зимата, сметосъбирането и мерки срещу заболявания по птиците бяха основните теми на провелото се заседание на кметовете и кметските наместници от община Кюстендил.Срещата с представители на общинска администрация се състоя в заседателната зала на община Кюстендил.