(Видео) Заседание на общински съвет -Кюстендил

Проекто-бюджетът на община Кюстендил за 2018 година беше приет с 26 гласа ЗА, 4 -против,а 7 от общинските съветници- не гласуваха. Повечето от точките в днешното заседание на общински съвет- Кюстендил бяха приети единодушно.