(Видео) Заседание на регионалния съвет за развитие на Югозападен район се провежда в Кюстендил

В рамките на два дни Кюстендил е домакин на Заседание на регионалния съвет за развитие на Югозападен район. В дневният ред са включени теми свързани със регионалната сигурност, представяне и обсъждане на определените три варианта за нов териториален обхват на районите.