(ВИДЕО) За трета поредна година ще бъдат раздадени награди “Златен гълъб” на сдружение “Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев”

Възможност да правят номинации имат самите училища в община Гоце Делчев. За целта те трябва да попълнят и изпратят онлайн платформа, която вече е била разпратена на електронните им пощи. В електронния формуляр няма задължителни полета. Системата допуска преминаването от категория в категория дори ако не е даден отговор на някой въпрос. По този начин училищата ще решават сами как да представят своята дейност, постиженията на учениците и педагогическия екип. Независимо жури ще оценява постъпилите номинации на база представената във формуляра актуална информация за учебната 2016-2017 година. Тази година категориите са петУчилище, Директор, Учител и Ученик на 2017 година, и една по-специална категория „Приятел на детето“. Номинациите се изпращат до 30 юни 2017г.. или това е един месец след обявяването на конкурса първи юни, международният ден на детето.

Генерален спонсор на Годишни награди “Златен гълъб – 2017” е община Гоце Делчев.

Годишни награди „Златен гълъб“ са вдъхновени от наградата „Златна ябълка” на Национална мрежа за децата.