Видео/Интерес към разкрития склад за дърва за огрев към “ДГС Дупница”

В средата на зимния сезон все повече жители на Дупница и региона проявяват интерес към новоразкрития склад за дърва, отчитат ръководството на “ДГС Дупница”.  Цената, на която се продава пространствен кубичен метър иглолистна дървесина, е 54 лв. с ДДС. Широколистните дърва от бук, габър и акация са на цена 74,40 лв. за куб. метър, а дъбовите – за 80,40 лв. с ДДС. Подробностите във видеото!!!