(Видео) Информационна кампания за остеопорозата се проведе в Кюстендил

Информационна кампания за личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност се проведоха в пенсионерския клуб „Христо Ботев“ в Кюстендил. Сред основните цели на инициативата е превенция на уязвимата група- хора над 65- годишна възраст.