(Видео) Капацитетът на общинския приют за кучета в Кюстендил е оптимално запълнен

Капацитетът на общинския приют за бездомни кучета в Кюстендил е оптимално запълнен. Поради липса на приюти в други населени места,продължава проблемът с увеличаването на числеността им в пределите на общината.