(Видео) Кметът на селата Пелатиково, Рашка Гращица и Длъхчево Сабляр е осъден условно

Кметският наместник, на селата Рашка Гращица, Пелатиково, Длъхчево Сабляр- Илия Манчев, е осъден условно за издадени документи с невярно съдържание. Удостоверенията, подписани от него, са били използвани за получаване на субсидии по Европейски програми за земеделски земи.