(Видео) КНСБ с предложение за повишаване вноската за безработица

В КНСБ- Кюстендил се проведе еднодневно обучение за придобиване на умение за разчет на общински бюджет.Освен повишаването на знанията на членовете на синдиката, областният координатор на конфедерацията в Кюстендил- Яни Георгиев коментира и предложението за увеличение на вноската за безрботица.