(Видео) Коледен концерт в дома за възрастни хора с физически увреждания “Ильо Войвода” – Кюстендил

Музикална компания “Пей сърце” създаде празнична атмосфера в Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода” в Кюстендил. Коледният концерт традиционно се организира от кюстендилското читалище “Братство”.