(Видео) Конкурсна комисия не одобри нито един от двамата кандидати за управител на общинската болница в Дупница

И двамата кандидати за управител на общинската болница в Дупница не бяха одобрени от назначената от ОбС конкурсна комисия. Доц. Димитър Недин и Даниела Ильова, не бяха допуснати до последния етап в процедурата заради ниски оценки на разработените стратегии за развитието на болничното заведение за период от 3 години. След като членовете на конкурсната комисия се запознаха с програмите за управление и на двамата кандидати за управител, се стигна до заключение, че и двете стратегии са доста слабо написани и по нищо не показват, че ще доведат до стабилизиране на финансовото състояние на общинското лечебно заведение.Програмата на доц. Недин в по голямата си част е копирана от предходния конкурс за управител на болницата, липсват финансови анализи, като в нея са отправяни повече критики към доклада на работната група за финансово оздравяване на лечебното заведение.Конкурсната комисия не е доволна и от програмата на Даниела Ильова, заяви Йонко Гергов.След като няма избран кандидат за управител на общинската болница, доц Димитър Недин ще продължи да изпълнява временно тази длъжност до провеждането на нов конкурс, който трябва да бъде назначен отново с решение на ОбС Дупница.