(Видео) Културен форум „Панагия“ – Хлебно изложение

На хлебното изложение можеше да се види хляб от целия район, като участниците представиха и старинни обичаи и практики, свързани с приготвянето на хляба и с посрещането на големия християнски празник- Голяма Богородица.

Коментар