(Видео) Кюстендилско сдружение помогна на 8 човека от ромския квартал “Изток” да започнат работа

8 представители на ромската общност за започнали работа след участието си в проекта “Храбрия шивач”,реализиран от кюстендилското сдружение “Ларго”.В програмата за трудова интеграция са участвали 30 човека.
Проекта “Храбрия шивач” е първият ,който сдружение”Ларго” реализира в сферата на трудовата заетост.Идеята за неговото стартиране идва, след направено проучване в ромския квартал “Изток” ,което показва висок процент на бедност,безработица и социално-икономическа изолация сред общността.