(Видео) Мартин Карамитев извади Богоявленския кръст от водите на река Банщица

Ученикът, от кюстендислката природоматематическа гимназия, Мартин Карамитев извади Богоявленския кръст от водите на река Банщица в Кюстендил. Близо 30 младежи участваха в ритуала тази година.