(Видео) Мерки за борба с корояда бяха обсъдени на среща в Кюстендил

Горски служители и собственици на гори от региона участваха в семинар за обмяна на опит и добри практики с австрийските си колеги в борбата с върховия корояд.Срещата,която се проведе в Кюстендил се организира от българската фондация”Екоразнообразие”.