(Видео) Месечно заседание на кметовете и кметските наместници от община Кюстендил

Кметовете на селата в Кюстендил се опасяват от образуване на нерегламентирани сметища, след закриване на общинското депо. Тези опасения бяха дискутирани по време на първото за тази година месечно заседание на кметовете и кметските наместници с представители на общинската администрация.