(Видео) Месечно заседание на кметове и кметски наместници в община Кюстендил

Кметовете и кметските наместници трябва да изготвят списък с опасните участъци на реките, преминаващи през урбанизираните територии. Сред основните теми на провелото се месечно съвещание беше и стартирането на активна кампания по регистрация на домашните кучета в населените места към община Кюстендил.